Categoriearchief: Initiatieven

Wij zijn het verzet !

VrouwenTegenIslamisering.org voorzitster Anke Van dermeersch steunt de publicatie van het nieuwste boek van Filip Dewinter, voorzitter van www.StedenTegenIslamisering.org : “Vuile Blanke, anti-Vlaams racisme, het laatste taboe.”

De eerder gepubliceerde clip ‘De gruwel van de IS-lam’ naar aanleiding van het colloquium ‘Islamrepressie tegen christenen’ werd hiervoor heruitgegeven.

Infovergadering over de christenvervolging in het Midden-Oosten en meer specifiek de situatie in Syrië

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Steden Tegen Islamisering (STI) en Vrouwen Tegen Islamisering (VTI) organiseren in samenwerking met Vlaams Belang – koepel Antwerpen –  op maandag 15 december 2014 een infovergadering over de christenvervolging in het Midden-Oosten en meer specifiek de situatie in Syrië.

De secretaris-generaal van de Groot-Moeftie, aartsbisschop van de Christelijke Orthodoxe kerk van Damascus, EH Bassel-Kas Nasrallah zal er het woord voeren. Tevens zal gewezen Vlaams parlementslid Frank Creyelman toelichting geven over de politieke situatie in Syrië.

Frank Creyelman fungeerde twee weken geleden nog als ondervoorzitter op een conferentie in Damascus in verband met ISIS en de Europese Syriëstrijders.

Deze infovergadering zal plaatsvinden om 20 uur in het OCJVM, Ontmoetingscentrum Jacob Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14, te 2060 Antwerpen.

Met vriendelijke groeten,

Filip Dewinter

Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de islam

De islam is een gewelddadige, imperialistische, totalitaire ideologie met een religieus randje. De islamitische leer staat in de Koran en de Hadith, en is gepreciseerd en vastgelegd in de sharia. De sharia is een systeem van regelgeving dat de islam oplegt aan zowel moslims als niet-moslims; een inhumaan en antiwesters rechtssysteem dat wordt gekenmerkt door barbaarse voorschriften die strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese beschaving. De sharia staat haaks op de westerse vrijheid, is vijandig tegenover andersdenkenden, verplicht het voeren van de jihad (oorlog in de naam van Allah tegen niet-moslims), legt mensonwaardige lijfstraffen op en institutionaliseert de ongelijkwaardigheid van man en vrouw.
Lees verder Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de islam

Geen hoofddoeken in districts- en gemeenteraden!

Naar aanleiding van de vaststelling dat een vrouwelijke verkozene gisteren in de districtsraad van Antwerpen gehoofddoekt haar eed aflegde en dat ook in Deurne een verkozen raadslid haar intentie heeft kenbaar gemaakt om hetzelfde te doen, dient Vlaams Belang-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch in de Antwerpse gemeenteraad een voorstel in tot wijziging van het basisreglement bestuurlijke organisatie, dat onder meer de goede werking van de gemeenteraad en de districtsraden regelt. Het voorstel wil een hoofddoekverbod invoeren in de Antwerpse gemeenteraad en de districtsraden.

Concreet stelt het Vlaams Belang voor dat in dit basisreglement een bijkomend artikel 56bis wordt ingevoegd dat als volgt luidt: “Het is de leden van de raad verboden een hoofddoek te dragen tijdens de werkzaamheden van de raad. Wie dit doet, krijgt een waarschuwing van de voorzitter van de raad. Wordt daaraan geen gevolg gegeven dan schorst of sluit hij/zij de vergadering.

Anke Van dermeersch: “Het Vlaams Belang heeft goede redenen voor de invoering van een hoofddoekverbod in de gemeente- en districtsraden. De hoofddoek is immers het symbool bij uitstek van de minderwaardige positie van de vrouw binnen de islam. De perverse islamitische redenering die achter de hoofddoekdracht schuilgaat is dat de vrouw zonder hoofddoek seksuele lusten zou kunnen opwekken bij mannen en daarmee zelf verantwoordelijk wordt gesteld voor de seksuele zelfbeheersing van mannen. De hoofddoek is dus een belediging voor elke vrije vrouw. Bovendien is het een feit dat de hoofddoek ook het symbool bij uitstek is geworden van de radicale islam, die zich ronduit vijandig opstelt tegenover onze vrije samenleving.”

Dat nu zelfs in onze verkozen raden vrouwen de hen door de radicale islam opgedrongen hoofddoek zullen dragen en aldus de islam zullen promoten, is een nieuwe stap in de islamisering van onze stad. Het Vlaams Belang wil dat paal en perk wordt gesteld aan de voortschrijdende islamisering. Het Vlaams Belang hoopt daarom dat alle vrijheidslievende gemeenteraadsleden het door het Vlaams Belang voorgestelde hoofddoekverbod zullen steunen.

Strijdbaar 2013 !

Het einde van het jaar is in zich en dus blikt vrouwentegeislamisering.org terug op haar eerste werkingsjaar. Het was een bewogen jaar, niet alleen werd de organisatie in maart boven het doopvont gehouden en stelde voorzitster Anke Van dermeersch haar ondertussen succesvol boek ‘Hoer noch slavin – vrouwen en islam’ voor, maar er waren heel wat belangrijke gebeurtenissen in wereldwijd. We doken voor u in ons gestaag groeiend archief en beloven dat we u ook in 2013 blijven informeren.
Lees verder Strijdbaar 2013 !