Aantal vrouwelijke genitale verminkingen blijft stijgen

Naar aanleiding van de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminkingen op 6 februari maakten de verenigingen vzw Intact en Gams België bekend dat het aantal vrouwelijke genitale verminkingen in België blijft stijgen. Dit ondanks het feit dat vrouwelijke genitale verminking sinds 2001 strafbaar is.

Bij genitale verminking worden de uitwendige geslachtsorganen van de vrouw gedeeltelijk of volledig weggenomen of wordt een ander letsel van die organen aangebracht. Bij de “kleine” besnijdenis wordt de clitoris verminkt of weggesneden. In de ergste gevallen, bij de zogenaamde “grote” besnijdenis, worden zelfs de schaamlippen dichtgenaaid. Dit gebeurd om culturele, religieuze of andere niet-therapeutische redenen.

Mede door de slechte omstandigheden (geen verdoving, geen ontsmetting) waarin vrouwelijke genitale verminkingen worden uitgevoerd, zijn complicaties uiteraard schering en inslag. Hevige (chronische) pijn, bloedingen, infecties, overdracht van hiv of andere ziektekiemen, cysten, problemen tijdens de zwangerschap en bevalling enzovoort zorgen op korte en lange termijn voor veel ellende. Uiteraard zijn de gevolgen van de “grote” besnijdenis het ergst. Wanneer de vrouw trouwt, wordt het litteken meestal door de echtgenoot opengesneden om seksuele betrekkingen mogelijk te maken. Soms gebeurt dit ook door de kracht van zijn penis. Volledige geslachtgemeenschap is soms pas  na veel mislukkingen mogelijk. Zo kan voorkomen dat vrouwen zwanger  worden zonder dat er ooit echte penetratie heeft plaatsgevonden. Na de bevalling kan de echtgenoot eisen dat zijn vrouw weer wordt dichtgenaaid. Deze barbaarse praktijk tast dus niet alleen de lichamelijke en psychologische integriteit van de vrouw aan, het houdt tevens de ongelijke sociale orde in stand waarin de mannen alle macht hebben en de vrouwen in een ondergeschikte positie worden gedwongen. Vreemd genoeg zijn het vaak ook andere vrouwen, meestal traditionele vroedvrouwen, die deze praktijk mee in stand houden.

 

Wereldwijd ondergaan jaarlijks drie miljoen vrouwen van alle leeftijden, zelfs baby’s, deze barbaarse praktijk. In België schat men dat 1.975 meisjes het risico lopen om besneden te worden en dat ongeveer 6.260 vrouwen zeer waarschijnlijk al besneden zijn. Hun aantal is sterk toegenomen, wat onder andere te maken heeft met het feit dat er de laatste jaren veel vrouwen zijn gemigreerd uit landen waar genitale verminking wordt toegepast. Tachtig procent daarvan komt uit dezelfde tien Afrikaanse landen, waaronder Somalië, Egypte en Nigeria. Niet toevallig overwegend islamitische landen. Daar is het uitroeien van vrouwelijke genitale verminking vrijwel onmogelijk omdat de islam vrouwenbesnijdenis expliciet toelaat. Genitale verminking van vrouwen is geen algemene verplichting, maar geen enkele islamitische rechtsschool vindt dat het verboden mag worden.