Afghanistan, waar mannen het recht hebben vrouwen te slaan

De religieuze raad in Afghanistan wil de vrouwenrechten sterk beperken – president Hamid Karsai gaf zijn zegen. De nieuwe richtlijnen van de religieuze politie laten niets aan de verbeelding over: “Mannen zijn van een fundamentele betekenis, vrouwen zijn tweederangsfiguren.” En mannen mogen hun vrouwen slaan, want de sharia staat het toe. Men is niet verplicht deze richtlijnen te volgen, maar veel Afghanen zien ze wel als bindend.
Hamid Karsai had deze gedragscode op zijn webstek gepubliceerd en ze tegen kritiek verdedigd. De Oelemaraad, waarin de 150 belangrijkste moslimgeestelijken verenigd zijn, is van plan de bewegingsvrijheid van vrouwen te beperken. Zo zouden Afghaanse vrouwen nu ook verplicht worden slechts met begeleiding van mannelijke familieleden openbaar vervoer te gebruiken of op reis te gaan. In de supermarkten, in publieke gebouwen, op universiteiten of op het werk moet er een strikte scheiding der seksen heersen.

De Oelema-gedragscode is in tegenspraak met de grondwet van 2003. Die was een compromis tussen de fundamentalisten en de liberalen, maar de artikels spreken elkaar tegen. Zo leest men in artikel 22: “De Afghaanse burgers, zowel vrouwen als mannen, hebben voor de wet dezelfde rechten en plichten.” In artikel 3 staat echter: “In Afghanistan mag geen enkele wet in tegenspraak zijn met het geloof en de richtlijnen van het heilige geloof van de islam.”
Vrouwenrechtenactivisten hadden toen al op het gevaar van dit artikel voor de vrouwenrechten gewezen. Ze schrijven de toegevende houding van Karsai t.o.v. de Oelema-gedragscode toe aan de vredesgesprekken met de Taliban. Zij vrezen dat er toegevingen ten koste van de vrouwen zullen zijn.

Afghanistan-experte Heather Barr van Human Rights Watch is verontwaardigd over het zwijgen van de westerse regeringen, die hun tussenkomst in Afghanistan toch ook met de strijd voor de vrouwenrechten gelegitimeerd hebben. De weinige vooruitgang voor vrouwen behoort tot het magere succes van het Westen sinds ze de Taliban in 2001 van de macht hebben verdreven. Zo kunnen vandaag miljoenen meisjes weer naar school, kunnen vrouwen gaan werken en worden ze gehoord in het parlement.

Dat is een doorn in het oog van de fundamentalisten. Ze proberen voortdurend de vrouwenrechten te beperken. Zo kregen alle televisiezenders instructies hun vrouwelijke moderatoren te verplichten een hoofddoek te dragen en zich slechts weinig te schminken. Vorig jaar heeft de regering haar wetsontwerp om de vrouwenhuizen te nationaliseren pas na internationaal protest ingetrokken.

Bron: Barbara Marti, red. en uitg. FrauenSicht, in Der Standard
http://www.20min.ch/news/dossier/afghanistan/story/Maenner-duerfen-Frauen-verpruegeln-30608348