Categoriearchief: Initiatieven

Infovergadering over de christenvervolging in het Midden-Oosten en meer specifiek de situatie in Syrië

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Steden Tegen Islamisering (STI) en Vrouwen Tegen Islamisering (VTI) organiseren in samenwerking met Vlaams Belang – koepel Antwerpen –  op maandag 15 december 2014 een infovergadering over de christenvervolging in het Midden-Oosten en meer specifiek de situatie in Syrië.

De secretaris-generaal van de Groot-Moeftie, aartsbisschop van de Christelijke Orthodoxe kerk van Damascus, EH Bassel-Kas Nasrallah zal er het woord voeren. Tevens zal gewezen Vlaams parlementslid Frank Creyelman toelichting geven over de politieke situatie in Syrië.

Frank Creyelman fungeerde twee weken geleden nog als ondervoorzitter op een conferentie in Damascus in verband met ISIS en de Europese Syriëstrijders.

Deze infovergadering zal plaatsvinden om 20 uur in het OCJVM, Ontmoetingscentrum Jacob Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14, te 2060 Antwerpen.

Met vriendelijke groeten,

Filip Dewinter

Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de islam

De islam is een gewelddadige, imperialistische, totalitaire ideologie met een religieus randje. De islamitische leer staat in de Koran en de Hadith, en is gepreciseerd en vastgelegd in de sharia. De sharia is een systeem van regelgeving dat de islam oplegt aan zowel moslims als niet-moslims; een inhumaan en antiwesters rechtssysteem dat wordt gekenmerkt door barbaarse voorschriften die strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese beschaving. De sharia staat haaks op de westerse vrijheid, is vijandig tegenover andersdenkenden, verplicht het voeren van de jihad (oorlog in de naam van Allah tegen niet-moslims), legt mensonwaardige lijfstraffen op en institutionaliseert de ongelijkwaardigheid van man en vrouw.
Lees verder Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de islam