Een islamitische probleem

Het gezaghebbende tijdschrift Middle East Quarterly publiceerde in 2010 een uitvoerige studie over eremoorden in drie cultuurgebieden: de islamitische landen, Noord-Amerika en Europa. De cijfers spreken boekdelen.

In 93% van de gevallen zijn de slachtoffers van eremoorden meisjes of vrouwen. Maar de studie wijst erop dat er ook 7% mannelijke slachtoffers zijn, die om vergelijkbare redenen worden vermoord, meestal niet door hun eigen familie, maar door familieleden van de vrouw die zij het hof hadden gemaakt, of met wie zij een verboden relatie hadden. Deze problematiek laten we voorlopig buiten beschouwing. We beperken ons tot de klassieke eremoorden op meisjes en vrouwen. In de drie cultuurgebieden werden eremoorden in 40 tot 45% van de gevallen door meerdere daders gepleegd. In Noord-Amerika was de vader van het slachtoffer in 52% van de gevallen bij de moord betrokken. In Europa was dat 44%, in moslimlanden 40%. Over alle cultuurgebieden heen was 54% van de slachtoffers ook nog gefolterd. In Europa werden zelfs 68% martelingen vastgesteld. Ook de motieven verschilden aanzienlijk. In Noord-Amerika werd bij 89% van de eremoorden als motief opgegeven dat het slachtoffer “te veel verwesterd” was. In Europa was dat 73%, in moslimlanden 44%. Seksueel “wangedrag”, gaande van “ongepaste” kledij, chatten, zoenen en afspraakjes tot echte seksuele relaties, werden in Noord-Amerika slechts in 11% van de eremoorden als motief vermeld, tegen 27% in Europa en 56% in moslimlanden. Maar het belangrijkste cijfer is allicht dat wereldwijd 91% van de eremoorden door moslims werd gepleegd. Ook sikhs en hindoes plegen soms eremoorden, maar zeer zelden. Men moet daarbij bedenken dat er wereldwijd bijna een miljard hindoes zijn, en anderhalf miljard moslims.

Als men de eremoorden in westerse landen afzonderlijk bekijkt, stel men vast dat 37% van de daders afkomstig waren uit Pakistan, 17% uit Irak, 12% uit Turkije en 11% uit Afghanistan. Allemaal islamitische landen. De overige 23% van de daders was afkomstig uit Algerije, Bosnië, Egypte, Ethiopië, Guyana, India, Iran, Marokko en de Westelijke Jordaanoever. Behalve Ethiopië met 34% moslims, India met 12% en Guyana met slechts een heel kleine islamitische minderheid, zijn de andere landen uit dat lijstje ook allemaal islamitisch. Allemaal feiten en cijfers die erop wijzen dat eremoorden een hoofdzakelijk islamitisch fenomeen zijn. Alle pogingen om dat te ontkennen of te verdoezelen, lijden schipbreuk op de naakte feiten. (MJ)