Eerste verjaardag van Franse boerka-verbod: 300 pv’s

In Frankrijk werden het afgelopen jaar ongeveer 300 vrouwen geverbaliseerd voor het dragen van een boerka.

Sinds 11 april 2011 geldt er in Frankrijk een boerka-verbod dat gebaseerd werd op het in 2004 reeds ingediende wetsvoorstel tot het verbieden van gelaatsverhullende gewaden van senator Anke Van dermeersch. In Frankrijk wordt de overtreding van dit boerka-verbod bestraft met boetes tot 150 € of door een werkstraf.

Sinds de invoering van het boerka-verbod is het aantal vrouwen dat desondanks toch nog een boerka of niqab draagt gehalveerd. Tot op heden werd nog geen man geverbaliseerd voor het dwingen tot het dragen van een gelaatsverhullend gewaad.