Hoofddoekverbod voor minderjarigen nu!

Deze affiche vind ik als moeder en politica shockerend.  De sluier is geen symbool van geloof, maar van de vernedering van de vrouw. Je kan de sluier vergelijken met de gele ster bij de Joden, die rechtvaardigde ook elke vorm van geweld.

Als er één symbool is van de ongelijkheid der geslachten en de minderwaardige positie van de vrouw binnen de islam, is het de hoofddoek wel.

Het Antwerps stadsbestuur ondersteunt met dit soort affiches de radicale islam, die vrouwen en meisjes behandelt als tweederangsburgers.

Een hoofddoek past in het geheel van normen en voorschriften van de sharia, die fundamenteel tegenstrijdig zijn met onze westerse democratische waarden. 

Met deze hoofddoeken promo legitimeert het stadsbestuur de sharia en geeft zo aan dat de sharia voorrang krijgt op westerse democratische waarden zoals de gelijkheidwaardigheid van man en vrouw.

Ik vind dat het nu genoeg is geweest, vrouwen en meisjes die hier leven en opgroeien moeten dat in alle vrijheid kunnen doen. Ik zal dus het stadsbestuur hierop aanspreken en een verbod eisen op hoofddoeken voor alle meisjes onder de 18 jaar. 

Een hoofddoek voor jonge meisjes is een ernstige vorm van kindermishandeling die hen laat opgroeien in minderwaardigheid, dit veroorzaakt psychische trauma’s die hen tekenen voor het leven als vrouw. 

Antwerp Ten Miles – propaganda met moslima met hijab