Mechels schepen Salmi: vrouwen moeten zich kleden zodat ze geen agressie uitlokken

Op 7 september 2012, midden in de gemeenteraadsverkieizingscampagne, kwam schepen van sociale zaken in  Mechelen Ali Salmi aan het woord op het RTV-nieuws naar aanleiding van een Mechelse campagne om seksuele intimidatie in het uitgaansleven aan te pakken.

De schepen van de stad Mechelen reageerde als volgt : “Vrouwen moeten zich bewust zijn van de signalen die ze uitzenden, want die kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden door jongeren die zich schuldig maken aan zulke seksuele intimidatie.

Dat de mannen die zich schuldig maken aan de intimidaties vaak allochtonen zijn, zal daar wel niet vreemd aan zijn. Meneer Salmi moet zich er toch maar eens bewust van worden dat we in het westen van de 21ste eeuw leven en dat hier andere kledingnormen gelden dan in de moslimlanden.

Of is het de bedoeling dat we ons allemaal in een boerka hijsen?

De hele discussie is nog maar pas gevoerd naar aanleiding van de documentaire ‘Femme de la Rue’ over allochtone intimidaties ten aanzien van westerse vrouwen in Brussel. Toen waren er ook reacties – vooral uit linkse hoek – als zou het seksisme van allochtone mannen uitgelokt of aangewakkerd worden door de verleidelijke of soms seksistische reclame op straat.

Als dat argument zou kloppen, zouden vrouwen ook voortdurend bespuwd, achtervolgd of uitgescholden worden door hitsige autochtone mannen. Dat is zelden of nooit het geval.

In het debat dat in Terzake volgde na de uitzending van de documentaire schreef zelfs burgemeester Somers het probleem toe aan “een gebrek aan respect en een verknipte kijk op seksualiteit.” Benieuwd of Somers zal reageren op de uitspraak van zijn schepen. Temeer omdat die zijn uitspraak uitgerekend deed naar aanleiding van een stedelijke campagne om het seksueel intimideren aan te pakken. Eerst gaat hij daarover folders uitdelen om dan mogelijke daders een vrijgeleide te geven.

Vlaams Belang gemeenteraadslid Ann De prins reageert: “Mochten de dames in onze stad overwegen een stem uit te brengen op Ali Salmi of zijn linkse vrienden, doen ze er goed aan zich meteen een hoofddoek of boerka aan te schaffen.”

In Mechelen is er voor vrouwen maar één stem mogelijk, namelijk een stem voor het Vlaams Belang dat zich ten stelligste verzet tegen de islamisering van ons land.