Mohammed-cartoon-tentoonstelling

Beste,

Het Vlaams Belang Antwerpen organiseert in samenwerking met “Steden Tegen Islamisering” vanaf vrijdag 10 juli in het Antwerpse partijsecreta­riaat in Antwerpen-Noord (Van Maerlandstraat 14) een tentoonstelling van Mohammed-cartoons. De tentoonstelling zal cartoons van verschil­lende binnen- en buitenlandse tekenaars bevallen o.a. handgetekende en gesigneerde cartoons van de Deense cartoonist Kurt Westergaard. In totaal zullen een 70-tal cartoons tentoongesteld worden.

Met dit initiatief wil het Vlaams Belang de strijd voor de vrijheid van me­ningsuiting tegen de onverdraagzame en intolerante islam meer gestalte geven. De pen is een democratisch wapen en de Mohammed-cartoons zijn onze beste argumenten in de strijd tegen de islamcensuur. De tentoonstelling zal op vrijdag 10 juli geopend worden om l2u30. Om l2u wordt een persconferentie voorzien.Pamflet Cartoons

Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter zal er het woord voeren en de tentoonstelling inleiden. De tentoonstelling zal permanent te bezichtigen zijn tijdens de openingsuren van het secretariaat (elke woensdag, don­derdag en vrijdag van 11 tot 17 uur) vanaf 10 juli tot vrijdag 31 juli.

Mag ik u vriendelijk uitnodigen op vrijdag 10 juli am 12.30 uur voor de opening van de tentoonstelling die zal gevolgd worden door een recep­tie!

Met vriendelijke groeten,

Jan Penris
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Antwerpen