Moslims en blondines

De Zweedse onderzoekster Maria Bäckman stelt in haar onderzoek ‘Whiteness and gender’ vast dat blonde Zweedse meisjes in buitenwijken van steden hun haar steeds vaker donker verven. Zij doen dit uit angst om verkracht te worden. De blondines vinden immers dat ze te veel opvallen in een aantal buurten waar mensen van Zweedse origine nog maar zo’n 20 % van de bevolking uitmaken. Het zijn vooral de moslimjongeren die de blonde lokken als provocatief beschouwen.

De meeste immigranten in Zweden komen uit islamitische landen, en dat heeft de maatschappij ingrijpend veranderd. Het aantal verkrachtingen is de voorbij twintig jaar verviervoudigd. Het aantal verkrachtingen van meisjes jonger dan vijftien is verzesvoudigd.

Reeds in 2001 werden in de Noorse hoofdstad Olso twee van de drie verkrachtingen door immigranten gepleegd, bijna altijd moslims. In de Deense hoofdstad Kopenhagen was dat zelfs drie op vier. Het echte cijfer ligt veel hoger, want de officiële statistieken vermelden alleen de immigranten die in het buitenland geboren zijn. Delinquenten van de tweede generatie zijn dus niet meegeteld in die misdaadstatistieken. De advocate Christine Hjelm, die een onderzoek deed naar geweldmisdaden die door het Zweedse Hooggerechtshof werden behandeld, stelde vast dat 85% van de veroordeelde verkrachters in het buitenland geboren was, of buitenlandse ouders had. En sinds 2001 is de situatie nog verergerd. In 2007, 2008 en 2009 waren alle daders van gewelddadige verkrachtingen in Oslo immigranten van niet-Europese afkomst. De slachtoffers waren in 90% van de gevallen Noorse meisjes of vrouwen.

In 2006 organiseerde de stad Stockholm een onderzoek naar de jongens uit de negende graad in de overwegend islamitische voorstad Rinkeby. Daaruit bleek dat 17% van de jongens het voorbije jaar iemand tot sex had gedwongen. 31% had iemand zo zwaar mishandeld dat het slachtoffer medische verzorging nodig had. 24% had een inbraak gepleegd in een huis of een auto.

De mentaliteit van de moslims in Zweden kan het best getypeerd worden door de verklaringen van een “jongere” die tegenover onderzoekers schaamteloos uitlegde waarom Zweedse meisjes verkrachten niet zo erg was. “Een Zweeds meisje verkrachten is niet zo erg als een Arabisch meisje verkrachten. Het Zweedse meisje zal achteraf een heleboel hulp krijgen, en ze zal tevoren toch al geneukt hebben. Maar het Arabische meisje zal problemen krijgen met haar familie. Voor haar is verkracht worden aan bron van schaamte. Het is belangrijk dat zij haar maagdelijkheid bewaart tot ze trouwt.[…] Het is veel te gemakkelijk een Zweedse hoer, ik bedoel , meisje te krijgen. Ik heb niet te veel respect voor Zweedse meisjes.”

Dat sloot volledig aan bij de verklaringen van jongeren die zich schuldig hadden gemaakt aan gewelddadige overvallen, meestal in groep. Toen hen werd gevraagd waarom zij alleen Zweedse slachtoffers uitkozen, zegden velen volkomen openlijk: “Omdat wij oorlog voeren tegen de Zweden.” En plundering, roof en verkrachting zijn al sinds eeuwen onvervreemdbare elementen van de islamitische manier van oorlog voeren.