Multicul politie

In Groot-Brittannië is de multiculturele waanzin nog verder gevorderd dan hier, en er zijn moslims uit diverse Arabische en Aziatische landen aangeworven op alle niveaus van de politiediensten en het ambtenarenapparaat. Werkt dat beter omdat die overheidsdiensten nu een betere “afspiegeling van de samenleving” zijn? Absoluut niet. In het bijzonder voor islamitische meisjes uit de verschillenden migrantengemeenschappen in de Britse steden is die maatregel een ramp. Als moslimmeisjes thuis wegvluchten om te ontsnappen aan mishandelingen, misbruik of een gedwongen huwelijk zijn zij nergens meer veilig. Islamitische politie-officieren maakten misbruik van hun bevoegdheden om hun onderduikadressen op te sporen en aan hun familie door te geven. Die meisjes kunnen bij geen enkele overheidsdienst meer aankloppen voor sociale voorzieningen of medische  verzorging, want overal zitten islamitische ambtenaren die hen onmiddellijk bij hun familie verklikken. En dikwijls worden die meisjes dan door hun familie opgespoord en uitgehuwelijkt, of geëxecuteerd in een zogenaamde “eremoord”. Het idee dat je als politieman of ambtenaar neutraal moet zijn, is in het islamitische denken volkomen vreemd.