PERSMEDEDELING

Onder de internationaal georganiseerde koepelorganisatie ‘Steden Tegen Islamisering’ start senator Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) het initiatief ‘Vrouwen Tegen Islamisering’. Via de website www.vrouwentegenislamisering.org wil deze vrouwenbeweging aandacht genereren voor de problemen die verdere islamisering van onze samenleving meebrengt, in het bijzonder voor vrouwen.

Indien de huidige demografische evolutie zich doorzet, zal immers in grote gebieden van West-Europa de islam nog deze eeuw de belangrijkste religieuze en maatschappelijke kracht worden. De islamitische voorschriften zullen dan onze samenleving domineren. In tal van wijken in onze steden is dit overigens nu reeds het geval. Bestaande wetten en regels worden aangepast om aan de eisen van de alsmaar aangroeiende moslimminderheid tegemoet te komen. Indien Europa niet in het verzet gaat, dreigt het gekoloniseerd te worden door de islam.

Het eerste slachtoffer van deze islamisering is de vrouw. Vrouwen zijn in de islamitische wereld en ook in islamitische gemeenschappen in Europa op een systematische manier het slachtoffer van discriminatie, onderdrukking en geweld. Het intimideren en  uitschelden van vrouwen omdat ze te westers gekleed lopen, de eis voor gescheiden zwemlessen in scholen,  de druk om een hoofddoek te dragen, gedwongen huwelijken, eremoorden… het is allang geen zeldzaamheid meer in het Westen. Zowel uit de theorie van de koran als uit de praktijk van de sharia blijkt dat vrouwen in het islamitisch wereldbeeld ondergeschikt blijven aan de man. Het is de man die – voor zijn vrouwen en dochters – alle belangrijke beslissingen neemt en het recht heeft om haar zelfs met geweld zijn wil op te leggen.

Door de toenemende toegeeflijkheid van beleidsmakers tegenover de islam komt een essentiële westerse waarde, de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, in verdrukking ten voordele van de vrouwonvriendelijkheid van een middeleeuwse woestijngodsdienst.
‘Vrouwen Tegen Islamisering’ verzet zich met klem tegen de institutionalisering van de islam, de erkenning van moskeeën, subsidiëring van islamverenigingen, koranscholen en moskeeën, betoelaging van imams,… De institutionalisering van de islam leidt immers tot het creëren van een islamitische levensbeschouwelijke zuil die de onderdrukking en de discriminatie van de vrouw in sneltreinvaart doet toenemen.

‘Vrouwen Tegen Islamisering’ zal op regelmatige basis initiatieven en acties ondernemen om de aantasting van vrouwenrechten door de islam onder de aandacht te brengen en een halt toe te roepen.

‘Vrouwen Tegen Islamisering’-voorzitster Anke Van dermeersch: ”De islamitische sharia staat vol met middeleeuwse barbaarse voorschriften die strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese beschaving zoals de bescherming van de persoonlijke vrijheden, de gelijkheid tussen man en vrouw en de lichamelijke integriteit. De islam ontzegt het individu elke persoonlijke keuzevrijheid, legt de ongelijkheid op tussen de seksen, getuigt van een absolute onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden en vrouwen.

Anke Van dermeersch
Voorzitster ‘Vrouwen Tegen Islamisering’