Sadia, slachtoffer van een “eremoord”

In de provincie Henegouwen loopt momenteel een Assisenzaak tegen de familie van Sadia Sheikh. Zoon Mudusar heeft in 2007 zijn eigen zus Sadia met twee geweerschoten afgemaakt in de ouderlijke woning. Sadia, een twintigjarige moslima van Pakistaanse afkomst, is het slachtoffer geworden van een zogenaamde “eremoord”.

Welke onwaarschijnlijke misdaad heeft deze jonge vrouw volgens haar familie begaan om haar trieste lot te verdienen? Het antwoord is ontnuchterend: zij wou liever trouwen met een niet-islamitische studiegenoot in plaats van met een neef in Pakistan.

Wanneer Sadia op achttienjarige leeftijd zwanger raakte van een Pakistaans vriendje, werd zij gedwongen een abortus uit te voeren. Vervolgens werd zij gedwongen om met een onbekende neef in Pakistan te trouwen. Het gedwongen huwelijk werd via internet gevierd. Aangezien de ceremonie geen wettelijke waarde had, was het de bedoeling dat Sadia ooit naar Pakistan zou trekken. Maar Sadia had en andere, betere toekomst voor ogen. Sadia was verliefd geworden op een niet-islamitische medestudent en het koppel had zich verloofd.

Sadia’s familie kon het “gezichtsverlies” van Sadia’s beslissing niet verkroppen en lokte de jonge vrouw naar de ouderlijke woning alwaar zij brutaal afgeslacht werd door haar eigen broer. Haar zuster Sarya weerhield Sadia van te vluchten en raakte zo gewond aan haar arm. Enkel Mudusar wordt nog steeds vast gehouden.

Dit schrijnend verhaal is maar één van de velen. Het gewelddadige fenomeen van de eremoorden wijst op de ontworteling en de botsende waarden in een multiculturele samenleving. Het feit dat de jongere generaties – vooral mannen – zich meer en meer toeleggen op het uitvoeren van de eerwraak, wijst op een gebrek aan de wil om zich te integreren in onze maatschappij. Gedwongen huwelijken en eerwraak horen niet thuis in onze Westerse samenleving, zeker in de 21ste eeuw.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: de gelijkheid van vrouwen en mannen geldt voor iedereen, en dus ook voor moslima’s. Het Vlaams Belang blijft zich inzetten voor de strijd tegen gedwongen huwelijken en eremoorden.
(Bron: La Libre Belgique van 21 november 2011)