Strijdbaar 2013 !

Het einde van het jaar is in zich en dus blikt vrouwentegeislamisering.org terug op haar eerste werkingsjaar. Het was een bewogen jaar, niet alleen werd de organisatie in maart boven het doopvont gehouden en stelde voorzitster Anke Van dermeersch haar ondertussen succesvol boek ‘Hoer noch slavin – vrouwen en islam’ voor, maar er waren heel wat belangrijke gebeurtenissen in wereldwijd. We doken voor u in ons gestaag groeiend archief en beloven dat we u ook in 2013 blijven informeren.

Boerkaverbod

In juli 2011 werd België het boerkaverbod op basis van het originele wetsvoorstel van Anke Van dermeersch ingevoerd. Na Frankrijk is België hiermee het tweede westerse land dat een boerkaverbod invoerde. Dit jaar, in januari volgde ook Nederland het goede voorbeeld. Men heeft vanuit islamitische hoek dit jaar tevergeefs getracht dit Europees boerkaverbod juridisch onder vuur te nemen. Zelfs de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa riep regeringen op om afstand te doen van wetten en maatregelen die speciaal gericht zijn tegen moslims. In België trokken een aantal moslima’s tevergeefs naar het Grondwettelijk Hof om het boerkaverbod te laten intrekken. Zij kregen hierbij bovendien de steun van de vzw Justice and Democracy en de Liga voor Mensenrechten. Dit jaar en hoofdstuk kon echter afgesloten worden in december met een goed gefundeerd arrest van het Grondwettelijk Hof dat het boerkaverbod als legitiem beschouwd. Volgens de hoge magistraten is het boerkaverbod immers absoluut niet in strijd met de Belgische Grondwet, zelfs niet als de boerka vrijwillig wordt gedragen.

Zogenaamde ‘Arabische Lente’

Dit jaar werd er druk gesproken over de zogenaamde ‘Arabische Lente’ naar aanleiding van de revoluties en protesten in het Midden-Oosten. De hoop op verandering keerde echter als snel om in een ‘Arabische Winter’ voor vrouwen, die volledig in de kou bleven staan naar mate ze hun rechten verminderd zagen. Na verkiezingen in Egypte en Tunesië waren er bijvoorbeeld al direct aanzienlijk minder vrouwen verkozen in het parlement. Vrouwen kwamen daarom in augustus in de Tunesische hoofdstad Tunis  met duizenden de straat op om gelijke rechten voor vrouwen te eisen. Een ontwerp van de grondwet stelde immers dat de vrouw “complementair”, en niet gelijkwaardig aan de man is. En ook op het Egyptische Tahrirplein, waar vorig jaar de revolutie tegen Mubarak begon, is het niet meer veilig voor vrouwen, zoals wij reeds vermeldde op onze website.

Olympische soap

Op de Olympische spelen in Londen van dit jaar waren we spijtig genoeg ook getuige van een hoofddoeken-soap. Saoedie-Arabië wilde immers geen vrouwelijke atleten zou uitsturen als zij geen hoofddoek zouden mogen dragen. De organisatoren van de Olympische Spelen verloren oneervol hun eigen Spelen 2012 door toe te laten dat een Saudische judoka mocht deelnemen aan het olympisch judotornooi in de categorie boven 78kg met hoofddoek. Een zeer slecht teken voor alle vrouwen die verder moeten leven onder het juk van de orthodoxe islam met z’n vrouwhatende eisen, die onder geen beding in ons land ingevoerd mogen worden, want ondertussen werden bij de gemeenteraadsverkieizingen van oktober 2012 verkiezing twee kandidaten van de Islam-partij in Brussel verkozen in het bestuur. Deze twee verkozenen verklaarden reeds onomwonden dat zij de sharia willen invoeren en hiervoor steun ontvingen van Saoedie-Arabië en hun ‘broeders’ in Egypte.

Wij strijden verder voor vrouwenrechten en het behoud van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en gaan daarbij niet uit de weg voor de dreigingen van de islam en sharia. We blijven hopen op de steun en samenhorigheid die wij dit jaar mochten ondervinden en zien elkaar terug op deze website of bij een volgende actie.

Prettige feestdagen en een gelukkig, strijdbaar 2013 !