Susanne Winter (FPÖ): Moslimse geloofsoorlog is ook in Oostenrijk mogelijk

Toenemende invloed van salafistische stromingen worden in Oostenrijk merkbaar

Wenen (OTS) – Naar aanleiding van de aanslag op de Rida-moskee in Brussel door een salafistische extremist waarschuwt Dr. Susanne Winter, FPÖ volksvertegenwoordiger uit Graz, ook in Oostenrijk voor een toenemende radicalisering van militante moslims.
“Zoals het voorval in België aantoont, beperken geloofsoorlogen zich niet tot islamitische landen, maar treden ze ook in het westen steeds meer op de voorgrond. Volgens de salafisten zijn sjiieten en gematigde moslims niets anders dan ongelovigen, en ze verdienen derhalve gedood te worden,” verklaarde Suzanne Winter. Volgens de grondwet betekent “het islamitische extremisme en terrorisme, belijd en geconcretiseerd door een gewelddadige internationale salafistische jihad, het grootste gevaar voor de veiligheid van de EU en Oostenrijk”.
Vooral in Wenen, Graz en Wels kon men sinds kort vaststellen dat er steeds meer rekruteringspogingen ondernomen worden door de ultraconservatieve salafisten met pamflettenacties in voetgangerszones. Laatst werd vernomen dat de Duitse haatpredikant Pierre Vogel in Graz een toespraak zal houden. Suzanne Winter verwijst in dit verband ook uitdrukkelijk naar de hoofdstad Wenen als uitvalsbasis van de moslimextremisten, vooral dan uit Bosnië.

“Militante moslims betekenen een enorme bedreiging voor de openbare orde en veiligheid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken moet eindelijk komaf maken met de ontkenning van het ontstaan der extremistische cellen in het land en versterkte maatregelen treffen tegen het potentiële gevaar. Het mag en kan niet dat salafisten in ons land zich ongestoord op de heilige oorlog kunnen voorbereiden en openlijk met terroristische organisaties, zoals Al Qaeda, sympathiseren,” is de duidelijke boodschap van Dr. Susanne Winter.  Er moet eindelijk opgetreden worden tegen bekende provocateurs en buitenlandse haatpredikers, zoals Pierre Vogel, en hen moet het betreden van het grondgebied verboden worden.