Tag archieven: Hoofddoek

Hoofddoek in de vlammen – Iraanse seculiere revolutie door vrouwen

VrouwenTegenIslamisering.org steunt de seculiere revolutie onder impuls van jonge meisjes, die zich verzetten tegen de hoofddoekplicht in Iran.

We benadrukken dat de Islamitische Republiek Iran in 1975 het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten[1] heeft geratificeerd en zich ertoe heeft verbonden zich aan de bepalingen ervan te houden. De huidige regering van de Islamitische Republiek Iran, die tijdens de revolutie van 1979 met niet-democratische middelen de controle heeft verkregen, houdt zich al meer dan 40 jaar systematisch bezig met repressie en schendingen van de mensenrechten tegen haar burgers.

Bovendien maakt de Islamitische Republiek Iran zich ook consequent schuldig aan het steunen van andere niet-democratische bewegingen, regimes en hun criminele activiteiten. De regering van de Islamitische Republiek Iran voert een discriminerende beleid ten aanzien van vrouwen, wat geleid heeft tot de detentie van Mahsa Amini, vanwege haar vermeende ongepaste kleding, wat heeft geleid tot haar tragische dood terwijl ze in hechtenis zat.

Deze tragische gebeurtenis heeft geleid tot wijdverspreide vreedzame protesten van Iraanse burgers, die oproepen tot gerechtigheid en intrekking van discriminerende wetten jegens vrouwen.

VrouwenTegenIslamisering veroordeelt ten strengste de reactie van de Iraanse regering op protesterende burgers, die zich uit in onevenredig gebruik van geweld, beperking van de internettoegang en andere maatregelen die de burgerrechten en politieke rechten van de bevolking van het land schenden.

Deze buitensporig gewelddadige reactie van de regering van de Islamitische Republiek Iran op de protesten heeft al geleid tot de dood van ten minste 76 mensen en de detentie van honderden mensen en deze aantallen nemen met elke dag van protesten nog toe. De reacties van de regering van de Islamitische Republiek Iran op de aanhoudende protesten in het land zijn compleet onaanvaardbaar voor Europeanen en Westerse vrouwen in het bijzonder.

VrouwenTegenIslamisering.org veroordeelt dan ook het onevenredige gebruik van geweld door de regering van de Islamitische Republiek Iran, het doden van demonstranten en andere daden die de burgerrechten en politieke rechten van de bevolking van het land schenden in een poging om vreedzame protesten in het land te onderdrukken.

VrouwenTegenIslamisering.org pleit voor het recht van Iraanse vrouwen op vrijheid van meningsuiting, niet beperkt door discriminerende wetten, en voor de juridische gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Wij spreken hier onze steun uit aan alle Iraanse burgers, die vreedzaam hun onvrede uiten over het beleid van discriminatie en geweld.


[1] Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, aangenomen bij Resolutie 2200A (XXI) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 16 december 1966, ter bescherming van de gelijkheid van vrouwen en mannen, het recht op leven, het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzame vergadering

Boycot Nike omwille van lancering discriminerende #NikeProHijab-hoofddoek op Internationale Vrouwendag

Vrouwen Tegen Islamisering roept mensen op om Nike te boycotten

Vrouwen Tegen Islamisering (VTI) stelt vast dat uitgerekend op vouwendag het merk Nike een sport-hijab voor islamitische vrouwen – de zogenaamde #NikeProHijab – op de markt brengt.

VTI herinnert eraan dat de hoofddoek door de islam aan vrouwen wordt opgedrongen en dat volgens de mainstream islamitische leer vrouwen minderwaardig zijn en verantwoordelijk zijn voor de seksuele moraliteit van mannen. De hoofddoek is dan ook hét symbool van (seksuele) discriminatie van de vrouw. Met deze Nike-sport-hoofddoek werkt het sportmerk mee aan de normalisering en de banalisering van de hoofddoek. De hoofddoek wordt zowaar ‘fashionable’, met als gevolg dat het op den duur een modegadget wordt en ook gedragen zal worden door niet-moslimvrouwen. Hierdoor wordt het onderdrukken van vrouwen aanvaardbaar gemaakt. Het is overigens niet omdat deze hoofddoek door sommigen wellicht vrijwillig zal worden gedragen, de vrouwenhatende symboliek verdwijnt – die is immers gevormd door 14 eeuwen islamitische theorie en praktijk, waar vele miljoenen vrouwen enorm onder hebben geleden en vandaag lijden. Nike heeft als populair sportmerk een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid ten overstaan van mensen over de hele wereld.

Nike misbruikt die populariteit om de inhumane hoofddoek algemeen ingang te doen vinden en aanvaardbaar te maken. Met andere woorden: Nike organiseert de uitverkoop van vrouwenrechten, en dat op Internationale Vrouwendag!

VTI roept dan ook op om Nike-producten te boycotten. VTI voert al geruime tijd campagne met de slogan ‘Hoofddoek? Geen centen!’ (zie affiche als bijlage).

In het kader van deze campagne roept VTI iedereen op om geen Nike-producten meer te kopen en de sticker en affiche ‘Hoofddoek? Geen centen!’ te verspreiden.

Actie: “Hoofddoek? Geen centen!”

[PERSBERICHT – 26 augustus 2016]

Vlaams Belang Antwerpen en Vrouwen Tegen Islamisering roepen op tot boycot van bedrijven die hoofddoek promoten

image

Moslims dringen op een steeds uitdrukkelijkere manier hun tradities, waarden en normen op aan onze samenleving. De steeds terugkerende discussies over de hoofddoek, het ritueel slachten en nu weer de boerkini zijn daarvan het bewijs.

Dagelijks beheerst de islam het nieuws. Onder het valse voorwendsel van vrije meningsuiting, tolerantie en godsdienstvrijheid probeert de islam een agenda van onverdraagzaamheid en vrijheidsbeperking door te drukken. De democratie en het pluralisme, eigen aan onze westerse seculiere samenleving, worden misbruikt om de islam, een intolerante ideologie, op te dringen aan ieder van ons. Heel wat politici, opiniemakers en bedrijven laten zich op sleeptouw nemen en werken hierdoor de islamisering van onze samenleving in de hand.

Zo is de hoofddoek, net zoals de boerka en de nikab, geen onschuldig stuk kleding maar een symbool van de ondergeschiktheid van de vrouw in een islamitische of islamiserende samenleving. Bovendien is de islamitische lichaamsbedekking voor vrouwen, ongeacht het aantal centimeters textiel, de uitdrukking van een staatkundig streven: de invoering van het islamitische wetsysteem (de sharia). Deze politieke symboliek is gevormd door 1400 jaar islamitische theorie en praktijk en is wat ze is, los van de drijfveer van de individuele draagster.

Bedrijven die de hoofddoek bij personeelsleden toelaten, werken vrouwendiscriminatie in de hand én etaleren de totalitaire islamitische ideologie, met alle gevolgen van dien. Firma’s zoals Schoenen Torfs, Hema en Albert Heijn suggereren dat de markt/consument hen verplicht om vrouwen met hoofddoek aan te nemen. Ondernemers moeten die vrijheid ook hebben, ze moeten baas zijn in hun eigen bedrijf en over hun eigen personeel, veel meer trouwens dan nu het geval is. Maar: de markt/consument heeft eveneens de keuzevrijheid om alleen te kopen bij winkels en bedrijven die wél respect opbrengen voor onze westerse waarden en normen.

Daarom zullen Vlaams Belang Antwerpen en Vrouwen Tegen Islamisering de komende weken in Antwerpen stickers, affiches en pamfletten verspreiden met de tekst ‘Hoofddoek? Geen Centen!’, met een hoofddoek-verbodsteken. Het wordt immers tijd dat Vlamingen die de islamisering meer dan beu zijn hun stem laten horen. Dat kan o.a. door bewust te kopen bij bedrijven en handelszaken die kiezen voor personeelsleden zonder hoofddoek. Zij kunnen op onze steun rekenen.


imageFilip Dewinter
Voorzitter gemeenteraadsfractie
Vlaams Belang Antwerpen

Anke Van dermeersch
Voorzitster Vrouwen Tegen Islamisering