Tag archieven: Islam

Hoofddoek in de vlammen – Iraanse seculiere revolutie door vrouwen

VrouwenTegenIslamisering.org steunt de seculiere revolutie onder impuls van jonge meisjes, die zich verzetten tegen de hoofddoekplicht in Iran.

We benadrukken dat de Islamitische Republiek Iran in 1975 het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten[1] heeft geratificeerd en zich ertoe heeft verbonden zich aan de bepalingen ervan te houden. De huidige regering van de Islamitische Republiek Iran, die tijdens de revolutie van 1979 met niet-democratische middelen de controle heeft verkregen, houdt zich al meer dan 40 jaar systematisch bezig met repressie en schendingen van de mensenrechten tegen haar burgers.

Bovendien maakt de Islamitische Republiek Iran zich ook consequent schuldig aan het steunen van andere niet-democratische bewegingen, regimes en hun criminele activiteiten. De regering van de Islamitische Republiek Iran voert een discriminerende beleid ten aanzien van vrouwen, wat geleid heeft tot de detentie van Mahsa Amini, vanwege haar vermeende ongepaste kleding, wat heeft geleid tot haar tragische dood terwijl ze in hechtenis zat.

Deze tragische gebeurtenis heeft geleid tot wijdverspreide vreedzame protesten van Iraanse burgers, die oproepen tot gerechtigheid en intrekking van discriminerende wetten jegens vrouwen.

VrouwenTegenIslamisering veroordeelt ten strengste de reactie van de Iraanse regering op protesterende burgers, die zich uit in onevenredig gebruik van geweld, beperking van de internettoegang en andere maatregelen die de burgerrechten en politieke rechten van de bevolking van het land schenden.

Deze buitensporig gewelddadige reactie van de regering van de Islamitische Republiek Iran op de protesten heeft al geleid tot de dood van ten minste 76 mensen en de detentie van honderden mensen en deze aantallen nemen met elke dag van protesten nog toe. De reacties van de regering van de Islamitische Republiek Iran op de aanhoudende protesten in het land zijn compleet onaanvaardbaar voor Europeanen en Westerse vrouwen in het bijzonder.

VrouwenTegenIslamisering.org veroordeelt dan ook het onevenredige gebruik van geweld door de regering van de Islamitische Republiek Iran, het doden van demonstranten en andere daden die de burgerrechten en politieke rechten van de bevolking van het land schenden in een poging om vreedzame protesten in het land te onderdrukken.

VrouwenTegenIslamisering.org pleit voor het recht van Iraanse vrouwen op vrijheid van meningsuiting, niet beperkt door discriminerende wetten, en voor de juridische gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Wij spreken hier onze steun uit aan alle Iraanse burgers, die vreedzaam hun onvrede uiten over het beleid van discriminatie en geweld.


[1] Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, aangenomen bij Resolutie 2200A (XXI) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 16 december 1966, ter bescherming van de gelijkheid van vrouwen en mannen, het recht op leven, het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzame vergadering

Genitale verminking in Vlaanderen neemt toe

Uit een nieuwe studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Volksgezondheid blijkt dat genitale verminking in ons land de afgelopen jaren toegenomen is. En vrouwelijke genitale verminking verwijst naar vaginale verminking zonder enige medische reden. En de gevolgen daarvan zijn dramatisch, gaande van chronische pijn en psychologische trauma’s tot zelfs onvruchtbaarheid.

In ons land zijn er reeds 23.000 vrouwen en meisjes genitaal verminkt. Daarnaast riskeren maar liefst 12.000 vrouwen en meisjes om genitaal verminkt te worden, bijvoorbeeld als ze op reis gaan naar het land van herkomst maar ook hier in Vlaanderen zelf. Dat is frappant want in 2007 spraken we over ‘maar’ 8000 gevallen. Dat wil zeggen dat we de dag van vandaag met een verviervoudiging te maken hebben.

De meerderheid van de slachtoffers van een dergelijke verminking leeft hier in Vlaanderen. Opmerkelijk is dat het hier voornamelijk over jonge meisjes gaat: 12.730 van de betrokkenen zijn minderjarigen. Hallucinant dat dat hier in Vlaanderen mogelijk is.

Vlaams Belang parlementslid Adeline Blancquaert vroeg daarom onlangs aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin welke initiatieven zij neemt om een halt toe te roepen aan deze barbaarse praktijken?

De minister stelde ook gedegouteerd te zijn als ze deze cijfers ziet. De Vlaamse regering heeft afgesproken om onder andere met GAMS – dat is de groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking, die al een subsidie krijgt van Vlaanderen – op heel korte termijn samen te zitten. Zij werken volgens de minister goed samen met het agentschap Opgroeien. De Vlaamse regering is echte enkel bevoegd voor preventie, het reactieve is een federale bevoegdheid. Daar is men bevoegd voor het uitspreken van de straffen want, laat ons wel wezen, dit zijn strafbare praktijken.

In haar repliek wees Adeline Blancquaert er op dat er meer nodig is. Het is immers ook belangrijk dat we de oorzaak benoemen waarom dit fenomeen opduikt in Vlaanderen, namelijk de massa-immigratie. Die zorgt ervoor dat mensen uit landen waar dergelijke praktijken nog steeds courant zijn, hier bij ons in Vlaanderen terechtkomen. Ouders en families die ervan overtuigd zijn dat hun dochters op dergelijke manier verminkt mogen worden zijn het toonbeeld van de gevaren die massa-immigratie met zich meebrengt!

Speech London – Islam kills women

Supporting Anne Marie Waters’ summer of campaigning
Against Islamic immigration and
its impact on women’s rights in Europe.

Ladies and gentlemen,
Dear Friends,

image

My name is Anke Van dermeersch. I’m a Belgian Senator.
I’m here today with Filip Dewinter, a Belgian member of parliament, specialized in Islam counter terrorism and a dozen of ladies of the international organization Women Against Islamization. (WomenAgainstIslamization.org) which I preside.
We are here to endorse Anne Marie Waters and her summer of campaigning against Islamic immigration and its impact on women’s rights in Europe.

Today we are here with you to testify about what is happening in the mainland of Europe, in my country across the Channel and in the capital of Europe, Brussels.
We are here today because we want to fight for the future of the next generations of Europeans, our children and grandchildren.
We are here today to defend women’s rights and our beautiful Western culture.
We are here today because we, western women, are under attack; The barbaric attack of the Islam. This is deeply troubling.
Women are after all the first victims of the growing Islamization of Europe.
We need to stop the immigration invasion, to stop importing Islam, to stop importing Islamic misogyny.

As a politician and Senator it’s my job, even my duty to warn for the misogyny of Islam: Allah does not love women!
Islam propagates hatred.
Hatred against infidels against other religions and societies, but also hatred against women, which are considered to be inferior.
Islam kills women. Islam kills women, not only in Islamic countries, but also in Europe.

The symbol of this inferiority is the headscarf, the striking symbol of oppression.
The textile coffin of the burqa but also the simple veil are both identically, only the number of centimeters textile distinguishes them from each other.
The headscarf is like the rattle of the lepers and the star of the Jews for women.
That is why I was the first elected representative in Europe to advocate a general burqa ban.
I’m proud to be the original architect of this prohibition.
Meanwhile the burqa ban is already introduced in the legislations of Belgium, France, Switzerland and many other European countries.
The burqa, the Koran and the Sharia are completely at odds with our social principle of equality between men and women and so hard-won emancipation.
I refuse to excuse the inexcusable crimes against women that the Islam propagates in the Koran and the Sharia.
I refuse to be oppressed by any one, Muslim or not!

To be domestic slaves, that is the only role that is reserved in the Islamic world, for women.
Islam compels women to choose either to be whore or to be slave. But I am not I will not be seen as one of those two.
I am a woman and I shall be treated with respect and not as commodity.
As a woman, I want to marry for love and will not be forced into a marriage.
We, Western women, love our children, protect and educate them. We are not production machine for jihadists.
As a woman, I want to enjoy every facet of being a woman, without being condemned. Women are sexually autonomous. We choose, we decide. We are not commodities and our value does not depend on our virginity.
If Muslim men want to see and treat women as disposables, they better buy an inflatable doll!

Ladies and gentlemen,
Did you notice that feminists no longer fight for women’s rights?
Why do feminist no longer fight for basic Human rights?
Why don’t leftist feminists fight for their so beloved Muslim women?
Because defending women against barbarism of the Islam and sharia is nowadays called racism.
Anti-racism laws and multiculturalism has to keep us from saying out load the truth about the thread Islam poses to us: Crimes against girls and women, such as grooming, sexual harassment, assaults and rapes.

Unfortunately still a majority of people do not wish to see inconvenient truth, the thread Muslim man pose to European women.
What is happening now in Islamic State, Yemen, Afghanistan, Saudi-Arabia, actually the whole Middle East is happening already in our European countries and will get worse if we don’t abolish Islam.
The traditional Western politicians have already the blood of so many women and young girls on their hands.
The fact that you are here today, supporting our fight against this subtle Islam terror against women makes me very proud of you.
We, you and me, are fighting for our children!
Therefore, we are fighting against multiculturalism,
Against today’s pan-European asylum policy,
Against mass immigration
And especially against the Islamization of our Western world.
One warned woman is worth two!

Anke Van dermeersch
Senator