Vandaag uitspraak in kortgeding

Vandaag sprak de voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in kortgeding een beschikking uit in de zaak Rosea Lake tegen Vlaams Belang senator Anke Van dermeersch.

Senator Anke Van dermeersch wordt verboden om nog langer de geviseerde ‘Vrijheid of islam’ campagne, met gebruik van de betwiste foto van haar benen, te gebruiken omwille van een schending van auteursrechten.

Tevens moet senator Anke Van dermeersch het beschikkende gedeelte van de uitspraak publiceren in 3 kranten en op de websites www.vrouwentegenislamisering.org. Dit alles onder dwangsom van 1000 € per inbreuk.

Een zoveelste poging om deze islam kritische campagne onderuit te halen zonder zelfs maar enigszins de geldende wetgeving correct toe te passen zoals het justitie zou betamen.

Senator Anke Van dermeersch, die meewerkte aan de tot stand koming van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, voerde nochtans uitvoerig en met de nodige bewijsstukken aan dat Rosea Lake niet procesbekwaam was volgens de Canadese wetgeving zodat zij ook volgens de Belgische wetgeving geen geldige dagvaarding kon uitbrengen tegen senator Anke Van dermeersch in België.

In de overweging geeft de voorzitster van de rechtbank blijk van het feit dat zij wel degelijk op de hoogte is van het feit dat Rosea Lake geen 19 jaar is op het moment dat de dagvaarding werd uitgebracht, zodat deze nietig is zoals senator Anke Van dermeersch in haar verdediging aanvoerde.

“…Dat gelet op de procedure in kortgeding het niet mogelijk is na te gaan wat de wetgeving in Canada is betreffende de procesbekwaamheid van een persoon.
Dat conform artikel 11 B!W! Een vreemdeling in België het genot heeft van alle aan de Belgen verleende burgerlijke rechten, behoudens de uitzonderingen door de wet gesteld;
Dat eisende partij, die de Canadese nationaliteit bezit en in Canada woonachtig is, op dit ogenblik ten volle 19 jaar oud is;…”

De voorzitter weigerde hiermee echter rekening te houden onder het mom van tijdsdruk. Senator Anke Van dermeersch zal dan ook eerstdaags beroep aantekenen.

Anke Van dermeersch: “Ik blijf mij verzetten tegen de islamisering van onze straten en wijken ongeacht de politieke vonnissen van de Belgische staat. Ik verdedig de waardigheid en vrijheid van vrouwen die nu reeds onder druk staan door de groeiende aanwezigheid van de islam in onze samenleving. Ik ben niet onder de indruk van politiek gemotiveerde vonnissen”

Lees hier de bijlage.