Verbod op genitale verminking

De islam is nauw verweven met barbaarse martelpraktijken, zoals eremoord en genitale verminking, waar vrouwen de voornaamste slachtoffers van zijn. Genitale verminking is een wrede, vernederend gebruik dat neerkomt op foltering.

Tot voor kort was vrouwelijke genitale verminking bijvoorbeeld toegelaten door de nieuwe islamitisch geïnspireerde grondwet in Somalië. 96% van de vrouwen ondergaan een van de meer extreme vormen van de praktijk. Ook als is genitale verminking in de meeste landen ter wereld verboden, dan nog wordt het in praktijk toch uitgevoerd, zelfs in ons land. Elk verbod is een stap in de goede richting, helaas betekent dat niet dat de praktijk uitgeroeid wordt.

Het feit dat de nieuwe voorlopige grondwet van Somalië de verminking van meisjes verbiedt is een welkome ontwikkeling, maar dit vergt onderwijs, bewustmaking en sterke wettelijke bepalingen. Net zoals dit in ons land ook zou moeten gebeuren. Zonder dit blijven bepalingen zoals deze in Somalië of zelfs in ons land, weinig meer dan inkt op een stuk papier.

Wereldwijd leven een geschatte 100-140 miljoen meisjes (92 miljoen in Afrika) met de gevolgen van deze folterpraktijken.

Nog eens jaarlijks 3 miljoen dreigen dit te moeten ondergaan, waaronder ook kinderen die bij ons geboren werden, opgroeien en leven. Ook in uw Vlaams gemeente.