Verbodsbepalingen Taliban

Het zou niemand mogen verbazen dat de Taliban opnieuw de puntjes op de islamitische i zetten. Nu de meeste westerse troepen op het punt staan zich terug te trekken, en Obama het gebruik van drones aan allerlei juridische beperkingen wil onderwerpen, kunnen zij al hun aandacht weer op hun ergste vijanden richten, en dat zijn natuurlijk de vrouwen, want joden en christenen zijn er bijna nergens meer in Afghanistan.

De Taliban willen strikt de hand houden aan een verbod op…

… buitenshuiswerk, behalve voor enkele medische beroepen.

… het zichtbaar dragen van de haren

… praten met mannen, of hen de hand drukken, behalve voor de marham, het mannelijke familielid dat hen buitenshuis moet begeleiden.

… luidop lachen. Mensen buiten de familiekring mogen geen vrouwen horen lachen. Er is natuurlijk voor vrouwen niet veel reden om de lachen in Afghanistan, maar toch…

… maquillage of schmink te gebruiken. De straffen kunnen draconisch zijn. Vingers met gelakte nagels worden bijvoorbeeld door de Taliban afgehakt.

… deel te nemen aan een volksfeest, recreatie, of een publiek evenement, ook op radio of televisie.

…sport te beoefenen of lid te zijn van een sportclub

… op het balkon van een huis of een flat te komen

… in een huis met doorschijnende vensters te wonen. Vensters moeten overschilderd worden, zodat vrouwen van buitenaf niet zichtbaar zijn.

… naaldhakken te dragen, of ander schoeisel waardoor voetstappen hoorbaar worden

… kleding in levendige kleuren te dragen, want dat veroorzaakt seksuele gedachten bij mannen.

… plaatsnamen te gebruiken waarin het woord “vrouw” voorkomt. Een park dat vroeger « de vrouwentuin » heette, moet bijvoorbeeld nu «de lentetuin» genoemd worden.

… naar school te gaan, naar de universiteit of naar een andere educatieve instelling.. De Taliban willen duidelijk dat de Afghaanse vrouwen nóg dommer en nóg achterlijker gehouden worden dan de Afghaanse mannen, en dat vereist natuurlijk draconische maatregelen. In die optiek is zelfs een beetje kennis is al gevaarlijk. Vandaar dat de straffen meedogenloos zijn: overtreedsters snijdt men de neus af, of men schiet hen dood.

Deze lijst is niet alomvattend. Er zijn nog zulke absurde verboden. En dan zijn er natuurlijk nog de verschrikkingen die niet verboden zijn, maar openlijk toegelaten, zoals kindhuwelijken. Maar dat is niet typisch Taliban. Dat is een praktijk die in heel de islamitische wereld wordt toegepast, in navolging van Mohammed zelf, die met een zesjarige kindbruidje trouwde, en het huwelijk consumeerde toen zij negen was. Men moet ook niet op beterschap hopen, want de nieuwe leider van de Taliban in Pakistan is Mullah Fazlullah, de terrorist die opdracht heeft gegeven tot de moordaanslag op Malala Yousafzai, die werd neergeschoten omdat zij op een weblog had getuigd over de onmenselijke behandeling van vrouwen in Talibangebied. Tja, en dan vindt Dirk Van der Maelen van de sp.a dat men met de Taliban zou moeten onderhandelen. Met zulke psychopaten kan men evenmin onderhandelen als met Eichman, Dutroux of Pol Pot. Zulke gevaarlijke criminelen moeten gedood worden, met drones, lasergeleide wapens of commando’s, voor zij nog meer levens verwoesten, nog meer kinderen verkrachten en kleine meisjes de neus afsnijden omdat zij naar school willen gaan. De aanwezigheid van westerse troepen en de aanvallen met drones hebben de Taliban verzwakt en uit sommige gebieden verdreven. Voor de vrouwen in Afghanistan is daardoor de deur naar iets meer vrijheid op een kiertje gezet. Veel te weinig naar onze normen, maar toch een klein beetje. Maar de Taliban zullen opnieuw aan de macht komen. De deur zal opnieuw gesloten en vergrendeld worden. Miljoenen vrouwen en meisjes die eventjes een glimp hadden opgevangen van de vrijheid, van de wereld van boeken en kennis, zullen weer opgesloten worden in huizen met dichtgeschilderde vensters. Huizen zonder boeken, in de verstikkende, achterlijke duisternis van de islam.