Vrouwenbesnijdenis vooral een probleem in moslimlanden

Niet alleen eremoorden zijn hoofdzakelijk een islamitisch probleem, ook vrouwenbesnijdenis of ‘Female Genital Mutilation’ (FGM) hangt nauw samen met de islam. Thomas von der Osten-Sacken van de Iraaks-Duitse mensenrechtenorganisatie WADI stelt in een interview begin 2011 dat “vrouwenbesnijdenis vooral een probleem in moslimlanden is”. Hij ziet het verlammende effect van vrouwenbesnijdenis voor samenlevingen in het islamitische Midden-Oosten en stelt dat “vrouwelijke seksualiteit gezien wordt als een bedreiging”.Thomas von der Osten-Sacken: “Negen van de tien geestelijken, ongeletterde imams, leggen vrouwenbesnijdenis op. Het kan ze niet schelen dat er meisjes aan doodgaan.”
Dat hoeft niet te verbazen: vrouwenleed is in de islam op zijn zachtst gezegd niet echt een prioriteit. Het is dan ook zeer zorgwekkend dat de massa-immigratie van moslims dit gruwelijke gebruik in Europa en in onze steden heeft geïmporteerd. Multiculturele verrijking?

Hieronder het interview met WADI-directeur Thomas von der Osten-Sacken:Is vrouwenbesnijdenis in het hele Midden-Oosten een veelvoorkomend verschijnsel?

De praktijk is zeer wijdverbreid. De meeste mensen denken bij FGM al snel aan Egypte, Somalië en Soedan. Onze bevindingen hebben die houding veranderd. In Afrika wordt het gepraktiseerd bij alle religies. In Azië is het vooral een fenomeen in islamitische landen. Het raakt hoe dan ook miljoenen meisjes.

Vorig jaar wees een studie uit dat meer dan 50 procent van de vrouwen en meisjes in Koerdistan genitaal verminkt zijn. Recentere gegevens tonen aan dat niet alleen Koerden maar ook Arabieren in Irak vrouwen besnijden.Hoe verklaart u de hoge prevalentie van FGM in islamitische landen?

Meer in het algemeen kun je zeggen dat misdaden jegens vrouwen gerelateerd zijn aan een gebrek aan vrijheden in een samenleving. Veel islamitische landen ontberen elementaire vrijheden. Een direct verband is dat sommige islamitische rechtscholen FGM als ‘halal’ beschouwen, oftewel toegestaan.

Doen regeringen in de regio voldoende om genitale verminking te bestrijden?

Tot een aantal jaar geleden werd FGM niet als probleem erkend. Er werd gewoon niet over gesproken. Nu besteden media in Koerdistan er dagelijks aandacht aan. Onlangs heeft de premier van Koerdistan het in een toespraak aan de orde gesteld. Er is zeker iets veranderd. Maar zonder druk van buiten af gebeurt er niets.

Wie houdt verandering tegen?

Negen van de tien geestelijken, ongeletterde imams, leggen vrouwenbesnijdenis op. Het kan ze niet schelen dat er meisjes aan doodgaan. Feitelijk doden ze het libido in de samenleving. Vrouwelijke seksualiteit wordt in een door mannen gecontroleerde maatschappij als iets gevaarlijks beschouwd. Daarom houden de mullahs angstvallig vast aan hun macht en maken ze mensen wijs dat een clitoris ‘doorgroeit’ en onbesneden vrouwen seksueel overactief worden. Ik had in dit licht eerlijk gezegd veel meer tegenstand verwacht maar onze mobiele teams die voorlichting kwamen geven in dorpen konden overwegend goed hun werk doen.
Jullie hebben onder meer petities aangeboden aan het parlement?We hebben overal handtekeningen verzameld, in dorpjes, winkels. Vooral in kapsalons ging het goed. Neem mensen serieus dan stellen ze zich voor je open.

Doen westerse landen voldoende om druk op de ketel te houden?Nee, men vraagt niet door, doen jullie het of niet? Het staat laag op de agenda. Waarom? Kritiek op vrouwenbesnijdenis creëert spanning, je hebt al snel een geschil. En daar houden regeringen niet van.